Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

De BSV-saneringsdag is dit jaar op dinsdag 11 oktober. Zet u deze datum vast in uw agenda?

BSV organiseert elk jaar een informatieve bijeenkomst voor iedereen die zich bij een gemeente of omgevingsdienst bezighoudt met de sanering vanwege verkeerslawaai. De dag is een uitgelezen kans om bij te praten met uw collega’s en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen als het gaat om regelgeving en beleid. Het middagprogramma bestaat zoals gebruikelijk uit workshops waarin de uitvoeringspraktijk aan de orde komt en waarin er alle gelegenheid is uw vragen te stellen en uw wensen kenbaar te maken.

In augustus ontvangt u het programma en de uitnodiging om in te schrijven.

NB De Saneringsdag is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers van lokale overheden!

Subsidieregeling 2016 van kracht!

24 februari 2016

Op 24 februari zijn een aantal wijzigingen in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai van kracht geworden. De wijzigingen werken terug tot 1 januari 2016. In Staatscourant nr. 9289 vindt u de publicatie voor een overzicht en toelichting op de wijzigingen. De Lees meer

Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai 2016

13 januari 2016

De indieningsdatum voor aanvragen van voorbereidingssubsidie blijft toch 15 maart 2016. Eerder berichtten wij dat de uiterste indieningsdatum voor aanvragen om voorbereidingssubsidie zou worden gesteld op 1 februari 2016. Helaas is het niet mogelijk gebleken om deze en andere voorgenomen Lees meer

Projecten uitgelicht

Kadasterinformatie bij uw aanvraag om VBT-subsidie

Als u een aanvraag doet voor een VBT-subsidie, verzoeken wij u om van de woningen in de aanvraag de kadasteraanduiding op te geven. Wij doen dit om de te zijner tijd vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidsbelasting te kunnen registreren bij het Kadaster. Deze registratie gebeurt op grond van artikel 110i van de Wet geluidhinder.

Voor woningen die zijn gelegen aan een weg waarvoor een maximumsnelheid geldt of gaat gelden van 30 km/u, kunt u de kadasteraanduiding achterwege laten. Omdat voor deze woningen geen ten hoogste toelaatbare waarden zullen worden vastgesteld, worden deze ook niet bij het Kadaster geregistreerd.

Zaltbommel, stil wegdek Maasdijk 208x157 2

Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller

In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. Lees meer

Over BSV

AA042512

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

sized tdf-20060118_02

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.