Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

In verband met het coronavirus houdt ook Bureau Sanering Verkeerslawaai zich aan de richtlijnen van het RIVM. Wij gaan door met ons werk, maar doen dat zo veel mogelijk vanuit huis. Dat heeft gevolgen voor onze bereikbaarheid.

Telefonisch zijn we nog steeds bereikbaar, maar het kan iets langer duren voordat u ons aan de lijn krijgt. In dat geval vragen we u om het op een later moment nog een keer te proberen. En uiteraard kunt u ons altijd mailen via bsv@meursgeluid.nl of via de e-mailadressen van de medewerkers zelf.

Enorme belangstelling VBT-subsidies

26 februari 2020

Het bericht dat, als volgend jaar de Omgevingswet van kracht wordt, 2020 het laatste jaar is dat een voorbereidingssubsidie kon worden aangevraagd, was niet aan dovemansoren gericht! BSV ontving dit jaar maar liefst 196 aanvragen. Dat is driemaal zoveel als Lees meer

Saneringsdagen 2020

Dit jaar organiseert BSV de saneringsdagen op de volgende dagen: Eindhoven:    dinsdagochtend 9 juni Zwolle:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†donderdagochtend 11 juni Utrecht:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†woensdagochtend 17 juni Tijdens de Saneringsdag praten we u bij over over de laatste ontwikkelingen. Hoe gaan we de sanering Wet geluidhinder afronden en Lees meer

Projecten uitgelicht

Kadasterinformatie bij uw aanvraag om VBT-subsidie

Als u een aanvraag doet voor een VBT-subsidie, verzoeken wij u om van de woningen in de aanvraag de kadasteraanduiding op te geven. Wij doen dit om de te zijner tijd vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidsbelasting te kunnen registreren bij het Kadaster. Deze registratie gebeurt op grond van artikel 110i van de Wet geluidhinder.

Voor woningen die zijn gelegen aan een weg waarvoor een maximumsnelheid geldt of gaat gelden van 30 km/u, kunt u de kadasteraanduiding achterwege laten. Omdat voor deze woningen geen ten hoogste toelaatbare waarden zullen worden vastgesteld, worden deze ook niet bij het Kadaster geregistreerd.

Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller

In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. Lees meer

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.