Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Handreiking combineren gevelisolatie voor geluid en energie

Handreiking combineren gevelisolatie voor geluid en energie

Iedere overheidslaag heeft te maken met wettelijke gevelisolatieverplichtingen voor geluid. Landelijk moeten nog tienduizenden woningen worden gesaneerd in de periode tot circa 2040. Daarnaast moeten woningen worden ge├»soleerd voor energie. In de periode tot 2050 moet de hele woningvoorraad energieneutraal worden gemaakt. Hier liggen dus kansen voor combinatieprojecten en effici├źncywinst voor zowel de overheid als woningeigenaren.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in samenwerking met Antea Group een Handreiking opgesteld voor het combineren van een geluidisolatieproject met energiebesparende maatregelen. De bedoeling is dat geluidmedewerkers bij gemeenten en omgevingsdiensten kijken of een geluidisolatieproject gecombineerd kan worden met energiemaatregelen, en dat energiemedewerkers bij een energieproject kijken of op de projectlocatie nog een geluidsanering moet worden uitgevoerd of een wegproject met een relevante geluidtoename. Voor beide situaties biedt de Handreiking adviezen en hulpmiddelen.

Op onze website kunt u op deze pagina een samenvatting van de handreiking vinden. Ook staan op die pagina voorbeeldteksten voor gebruik in een combiproject. De Handreiking beschrijft voorbeelden van uitgevoerde projecten met contactgegevens van betrokkenen. Ook zonder extra budget is een (light-variant van een) combiproject mogelijk.

Oproep aan medewerkers geluid en energie: ga met elkaar in gesprek over de mogelijkheden!

Presentaties Saneringsdag 2017

28 september 2017

Presentaties Saneringsdag 2017 Op dinsdag 26 september organiseerde BSV weer de jaarlijkse Saneringsdag. Bijna 100 deelnemers zijn weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben kunnen meepraten over de invulling van de sanering voor volgend jaar. Als u Lees meer

Nieuwe regeling voor geluidsanering bij windturbines

8 mei 2017

Het Ministerie van I&M heeft een saneringsregeling voor windturbinelawaai vastgesteld. De sanering heeft betrekking op woningen nabij windturbines die v├│├│r 2011 al een geluidbelasting ondervonden van meer dan 47 dB, de norm die sinds 2011 is opgenomen in het Activiteitenbesluit Lees meer

Projecten uitgelicht

Kadasterinformatie bij uw aanvraag om VBT-subsidie

Als u een aanvraag doet voor een VBT-subsidie, verzoeken wij u om van de woningen in de aanvraag de kadasteraanduiding op te geven. Wij doen dit om de te zijner tijd vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidsbelasting te kunnen registreren bij het Kadaster. Deze registratie gebeurt op grond van artikel 110i van de Wet geluidhinder.

Voor woningen die zijn gelegen aan een weg waarvoor een maximumsnelheid geldt of gaat gelden van 30 km/u, kunt u de kadasteraanduiding achterwege laten. Omdat voor deze woningen geen ten hoogste toelaatbare waarden zullen worden vastgesteld, worden deze ook niet bij het Kadaster geregistreerd.

Zaltbommel, stil wegdek Maasdijk 208x157 2

Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller

In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. Lees meer

Over BSV

AA042512

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

sized tdf-20060118_02

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.