Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

Saneringsdag 2018

Saneringsdag 2018

In plaats van Ă©Ă©n Saneringsdag, organiseert BSV dit jaar drie Saneringsochtenden. Op die manier hoeft u minder ver te reizen en kunnen we in kleiner gezelschap van gedachten wisselen over heden en toekomst van de sanering.

Ik nodig u graag uit op Ă©Ă©n van deze bijeenkomsten op de volgende locaties/dagen:

  • dinsdag 18 september 2018 9:30 uur – 13:30 uur, Jaarbeurs te Utrecht
  • donderdag 20 september 2018 9:30 uur – 13:30 uur, Igluu te Eindhoven
  • dinsdag 25 september 2018 9:30 uur – 13:30 uur, BuitensociĂ«teit te Zwolle

Op de Saneringsochtend besteden we aandacht aan de toekomst van de sanering onder de Omgevingswet en aan de huidige praktijk van de sanering. We sluiten de ochtend af met een lunch.

Toekomst
De afgelopen maanden heeft u hard gewerkt aan het opschonen van uw saneringsvoorraad. Op de Saneringsochtend presenteren we de resultaten. Wat is de nog resterende saneringsopgaven en hoe gaan we die aanpakken als in 2021 de sanering in de Omgevingswet wordt opgenomen?
Daarover zijn nog geen vaste besluiten genomen, dus u heeft nog alle kans om over dit onderwerp mee te praten.

Huidige praktijk
Tot het moment dat de sanering in de Omgevingswet zal zijn opgenomen, blijft de huidige regeling van kracht. Velen van u hebben momenteel saneringsprogramma’s in voorbereiding en ook in 2019 en 2020 kunt u nog subsidie aanvragen voor de voorbereiding van saneringsprojecten. Op de saneringsochtend presenteren we een nieuwe Handreiking voor bij het opstellen van saneringsprogramma’s. U hoort verschillende tips en trucs over hoe u vlot en succesvol een saneringsprogramma opstelt. Graag horen we ook van u waar u tegenaan loopt bij het voorbereiden van uw projecten.

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar saneringsdag@meursgeluid.nl of per post te sturen naar:

Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

We hopen u op een van deze dagen te ontmoeten!

NB
De Saneringsochtenden zijn in eerste instantie bedoeld voor medewerkers van lokale overheden.

“Het is gewoon zonde om deze kans voorbij te laten gaan”

27 juni 2018

Wim Metz, directeur van Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. dacht mee over de inhoud van de Handreiking combineren gevelisolatie en energie. Ook begeleidt hij regelmatig zogenaamde combiprojecten. Hierbij worden de mogelijkheden voor geluidsisolatie Ă©n energiebesparende maatregelen bij woningen onderzocht. Eventuele maatregelen Lees meer

Opschoonactie

8 mei 2018

De laatste maanden hebben alle gemeenten een verzoek van BSV ontvangen om hun saneringsvoorraad op te schonen. Het opschonen houdt in dat gemeenten aan BSV doorgeven welke woningen in de administratie van BSV onterecht als niet-gesaneerd staan aangemerkt. Op dit Lees meer

Projecten uitgelicht

Kadasterinformatie bij uw aanvraag om VBT-subsidie

Als u een aanvraag doet voor een VBT-subsidie, verzoeken wij u om van de woningen in de aanvraag de kadasteraanduiding op te geven. Wij doen dit om de te zijner tijd vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidsbelasting te kunnen registreren bij het Kadaster. Deze registratie gebeurt op grond van artikel 110i van de Wet geluidhinder.

Voor woningen die zijn gelegen aan een weg waarvoor een maximumsnelheid geldt of gaat gelden van 30 km/u, kunt u de kadasteraanduiding achterwege laten. Omdat voor deze woningen geen ten hoogste toelaatbare waarden zullen worden vastgesteld, worden deze ook niet bij het Kadaster geregistreerd.

Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller

In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. Lees meer

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.