Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

“Het is gewoon zonde om deze kans voorbij te laten gaan”

27 juni 2018

Wim Metz, directeur van Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. dacht mee over de inhoud van de Handreiking combineren gevelisolatie en energie. Ook begeleidt hij regelmatig zogenaamde combiprojecten. Hierbij worden de mogelijkheden voor geluidsisolatie én energiebesparende maatregelen bij woningen onderzocht. Eventuele maatregelen Lees meer

Opschoonactie

8 mei 2018

De laatste maanden hebben alle gemeenten een verzoek van BSV ontvangen om hun saneringsvoorraad op te schonen. Het opschonen houdt in dat gemeenten aan BSV doorgeven welke woningen in de administratie van BSV onterecht als niet-gesaneerd staan aangemerkt. Op dit Lees meer

Aanvragen voorbereidingssubsidie uiterlijk 1 februari indienen

18 januari 2018

Als u een subsidie wilt aanvragen voor de voorbereiding van een saneringsprogramma, dan moet uw aanvraag voor 1 februari bij ons binnen zijn! U leest hier waar uw aanvraag aan moet voldoen. En hier vindt u de formulieren die u Lees meer