Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bekendmakingen

Op deze pagina verschijnen de bekendmakingen van besluiten die BSV namens het bevoegd gezag heeft genomen.

Wijzigingen geluidproductieplafonds

Er liggen momenteel geen besluiten ter wijziging van geluidproductieplafonds ter inzage.

Vaststelling saneringsplannen

Er ligt momenteel één besluit ter wijziging van geluidproductieplafonds ter inzage.

Tijdelijke ontheffingen van de naleving

Er ligt momenteel geen tijdelijke ontheffing van de naleving ter inzage.

Herstel onjuistheden geluidregister

Er ligt momenteel geen besluit ter herstel van onjuistheden geluidregister ter inzage.

Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.